בניית טבלת תקציב לחישוב סכום הגיוס

מוזמנים לצפות בהדרכה המצולמת שמסבירה כיצד למלא את הטבלה.

SwitchOn_Logo_Final_NoBG_color.png